Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
TESTİN ADI:Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir sınav sonucunu değerlendirmek için 1’den 10’a kadar notlar kullanılmıştır.

32 öğrencinin katıldığı bu sınavda bu notların her biri en az bir kere kullanıldığına göre aynı notu alan en çok kaç öğrenci olabilir?CEVAP
E

2)

Yukarıda verilen 82 karenin içine tek sayılar belirli bir kurala göre yazılmıştır.

Buna göre a + b kaçtır?CEVAP
D

3) Alya Öğretmen üç öğrencisi Lena, Ada ve Çağan’dan evlerinden bilye getirmelerini istemiş ve en az bilyeyi Lena, en çok bilyeyi Çağan getirmiştir. Alya Öğretmen her birindeki bilye sayısını eşitlemek için bu üç öğrencisi ile sırayla şu şekilde bir uygulama yapmıştır.
• Lena bilyelerinin yarısını,
• Ada bilyelerinin yarısını,
• Çağan bilyelerinin yarısını
diğer iki arkadaşlarına eşit paylaştıracaktır.

Son durumda her öğrencide 80 bilye olduğuna göre Lena, Ada ve Çağan’ın evden getirdikleri bilye sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4) Bir torbada bulunan 231 şekeri Defne ile Selim sırasıyla her biri bir öncekinden bir fazla olacak şekilde alıyorlar.
Örneğin; Defne ilk olarak almaya başlarsa önce Defne 1, Selim 2, Defne 3, Selim 4 … gibi

Buna göre ilk şekeri Selim alırsa torbadan en son kim kaç tane şeker alır?CEVAP
C

5)

Kerem Bey yukarıdaki ilanı veren oto kiralama firmasından bir araç kiralamıştır.

Aracı teslim ettiğinde ortalama günlük ücreti 60 TL’ye geldiğine göre Kerem Bey bu aracı kaç günlüğüne kiralamıştır?CEVAP
D

6) Bir kırtasiyede A ve B marka iki adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerin fotokopi çekme kapasiteleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
• B marka makinenin bir dakikada çektiği fotokopi sayısı A marka makinenin bir dakikada çektiğinden % 60 daha fazladır.
• B marka makinenin bir adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarı A marka makinenin bir adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarından % 25 daha fazladır.

Her iki makineye de özdeş tonerler takılıp makineler ile aralıksız fotokopi çekildiğinde B makinesinin toneri bittiğinde A makinesinin tonerinin yüzde kaçı bitmiş olur?CEVAP
C

7)

Yukarıdaki torbaların dört tanesinin içinde her birinin kütlesi 10 gram ve bir tanesinin içinde ise her birinin kütlesi 9 gram olan bilyeler vardır.

1. torbadan 1 tane, 2. torbadan 2 tane, 3. torbadan 3 tane, 4. torbadan 4 tane, 5. torbadan 5 tane bilye alınıp tartıldığında alınan bilyelerin toplam ağırlığı 146 gram olduğu görülüyor.

Buna göre torbaların hangisinde 9 gram ağırlığında bilyeler vardır?CEVAP
D

8) Uğur; Bülent, Murat ve İlker’e paraları kadar para verir. Daha sonra Bülent; Murat ve İlker’e paraları kadar para verir. Son olarak Murat sadece İlker’e parası kadar para verir

Son durumda her birinde 200 TL olduğuna göre başlangıçta Uğur’un kaç lirası vardır?CEVAP
A

9) Bir ilçede yapılacak tören için ilçede bulunan her okuldan belli sayıda öğrenci ve öğretmen görevlendirilecektir.

Bu görevlendirme;
• 3 ve 3’ten az öğrenci seçilecek okullardan 1 öğretmen,
• 3’ten fazla öğrenci seçilecek okullardan 2 öğretmen, şeklinde yapılacaktır

Bir okuldan görevlendirilecek öğrenci sayısı 10’u geçmeyecek ve bu tören için 75 öğretmen görevlendirileceğine göre en çok kaç öğrenci görevlendirilecektir?CEVAP
E

10) Aşağıdaki tabloda A ve B işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek haftalık ücretler ile yemek ve yol ücretlerine ait bilgiler verilmiştirHer iki işyerinde de işçiler sadece hafta içi çalışmakta ve yol, yemek ücretleri sadece işe gelinen günler için ödenmektedir. A iş yerinde çalışan bir işçiye bir hafta boyunca ödenen toplam ücret, B iş yerinde çalışan işçiye ödenenden daha fazladır.

Buna göre aşağıda verilen a ile b arasındaki bağıntılardan hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
A

11) Aşağıda bir tiyatro salonunun koltuk düzeni gösterilmiştir.• İlk sırada 10 tane koltuk vardır.
• Her sıradaki koltuk sayısı biri çiftler biri tekler bölümünde olmak üzere bir ön sıradakine göre 2 fazla olacak şekilde artmaktadır.
Çiftler bölümündeki son koltuğun numarası 68 olduğuna göre bu tiyatro salonunda toplam kaç koltuk vardır?

Çiftler bölümündeki son koltuğun numarası 68 olduğuna göre bu tiyatro salonunda toplam kaç koltuk vardır?CEVAP
B