Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Kümelerde Temel Kavramlar (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Kümelerde Temel Kavramlar
TESTİN ADI:Kümelerde Temel Kavramlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kümelerde Temel Kavramlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıdaki Venn şeması ile ilgili olarak;
I. s(A) = s(B)
II. s(C) = 6
III. A = {x | 2x, x ∈ N}

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
B

2) Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir?CEVAP
D

3) A = {x | x = 2k – 1, k ∈ Z}

kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?CEVAP
E

4) M = {Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Çilek, Karpuz, Kavun, Mandalina} kümesi veriliyor.
Verilen M kümesine göre A, B ve C kümeleri oluşturuluyor.
• A kümesinde K harfi ile başlayan meyveler
• B kümesinde Z harfi ile biten meyveler
• C kümesinde 5 harfli meyveler

bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
D

5) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir.
A = {a, b, c, d}
B = {b, d, e, f, g}

olduğuna göre E kümesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?CEVAP
D

6) A = {x | x = 3n + 1, n < 5 ve n ∈ N}

kümesine eşit olan küme aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) {a, 1, 2}, {{a, b}, 1, 2}
{{a, b}, a, 1}}, {{a, b}, 2, a}
Yukarıda A kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümeleri veriliyor.

Buna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?CEVAP
C

8) A = {a, b, {a}, c, {a, b}} kümesi veriliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümelerinden biri değildir?CEVAP
E

9) A = {a, b, c, d, e, f, g}

kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde b veya c elemanı bulunur?CEVAP
B

10) A kümesinin eleman sayısı 1 azaltıldığında alt küme sayısı 64 azalmaktadır.

Buna göre A kümesinin eleman sayısı 1 artırılırsa alt küme sayısı kaç olur?CEVAP
C

11) A = {1, 2, 3, …}
sonlu kümesinin 16 tane alt kümesinde 1 ve 2 eleman olarak bulunmakta 3 bulunmamaktadır.

Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1, 2 ve 3’ten yalnız ikisi eleman olarak bulunur?CEVAP
A

12) A = {a, …}
B = {1, 2, …}
Sonlu A ve B kümeleri veriliyor.
A kümesinin a elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerinin sayısı ile B kümesinin 1 elemanının bulunduğu 2 elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerinin sayısı birbirine eşittir.

Buna göre
I. A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısına eşittir.
II. A kümesi B kümesinin alt kümesidir.
III. B kümesinin tüm alt kümelerinin sayısı A kümesinin tüm alt kümelerinin sayısının 2 katıdır.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?CEVAP
C