Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Mantık (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Mantık
TESTİN ADI:Mantık
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mantık Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Tek sıra halinde ilerleyiniz.
II. Bu film çok güzel.
III. 8 sayısının karekökü 4’tür.
IV. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60° dir.
V. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi önermedir?CEVAP
C

2)

Yukarıda verilen doğruluk tablosunda x, y, z ve t harflerinin yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) p ∧ q ≡ 1

olmak üzere
I. p’ ∧ q
II. p’ Q q
III. p ⇔ q’
bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri 1 dir?
CEVAP
B

4) (p ⇒ q)’ ∨ (q ∧ p)

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?CEVAP
B

5)
p : “ √2 + √8 = √10 ”
q : “ √8 – √2 =√ 6 ”
r : “ √8 * √2 $ = 4”
önermeleri veriliyor.

Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?CEVAP
E

6) (p ∧ q’)’ ⇒ p

koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7)
p : “4 + 3 = 7″
q : “4 · 3 ≥ 12″
önermeleri veriliyor.

Buna göre p ⇒ q önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8)
p:“∀n ∈ Z, n2 < 10”
q:“∃n ∈ Z, n + 5 < 10”
s: “∃n ∈ Z, –4 < n < 24”
önermeleri veriliyor.

Buna göre p, q’ ve s önermelerinin doğruluk değerleri sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) x bir gerçek sayı olmak üzere
p: “∃x, x < 5”
q: “∀x, x + 3 = 7”
önermeleri veriliyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

10) “Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere …, doğruluğu ispatlanabilen önermelere … denir.”

Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sırası ile hangi kelimeler gelmelidir?CEVAP
A

11) “İki tek sayının çarpımı bir tek sayıdır.”

Yukarıda verilen teoremin hipotezi ve hükmü aşağıdakilerden hangisinde tek sayıdır?CEVAP
E

12) q : “∀x ∈ N, x2 ≥ 0”

önermesinin sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C