Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Sayı Kümeleri (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Sayı Kümeleri
TESTİN ADI:Sayı Kümeleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sayı Kümeleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2) a bir irrasyonel sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
C

3) x ve y birer tam sayıdır

Buna göre aşağıdakilerden hangisi xy biçiminde yazılamaz?CEVAP
A

4) Toplamları 110 olan birbirinden farklı beş pozitif tam sayının sadece ikisi 32’den büyük ve üç tanesi çift sayıdır

Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?CEVAP
D

5) Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?CEVAP
B

6)

Yukarıdaki sayı doğrusunda 5 ile 8 arası eşit aralıklara bölünmüş ve K, L, M, N, T noktaları gösterilmiştir

Buna göre A (√5 + 5) noktası bu noktalardan hangisine en yakındır?CEVAP
D

7) m ve n birer tam sayıdır.

(2n – 2) ile 23 ardışık sayılar, (2m + 4) ile – 44 ardışık çift sayılar olduğuna göre n – m aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
E

8) 12x-2

ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x’in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır?CEVAP
B

9) a, b, c birer doğal sayıdır.
(a – 3) · (b + 2) · (c – 1) = 64

olduğuna göre a + b + c’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?CEVAP
A

10) 19 < a < b < c < 29 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki fark eşit olduğuna göre cb aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) a, b, c birer tam sayıdır.
a · b = 12 ve b · c = 18

olduğuna göre a + b + c’nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?CEVAP
E

12)

Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen noktalardan hangisinin yeri yanlış işaretlenmiştir?CEVAP
C