Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
TESTİN ADI:Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Şekilde birbirine paralel d1, d2, d3 doğrularını d4 doğrusu sırasıyla A, C, E noktalarında, d5 doğrusu sırasıyla B, D, F noktalarında kesmektedir.

|AC| = 5x cm, |CE| = (x + 1) cm, |BD| = 8 cm ve |DF| = 2 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?CEVAP
A

2)

Şekildeki KLM üçgeninde [NR] // [LM], |KR| = |NL| = 6 cm |RM| = 9 cm ve |ML| = 20 cm’dir.

Buna göre KNR üçgeninin çevresi kaç santimetredir?CEVAP
A

3)

|AE| = 4 cm ve |EC| = 5 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?CEVAP
E

4)

2|AB| = |CD| ve |AD| = 12 cm olduğuna göre |AE| kaç santimetredir?CEVAP
B

5)

|DE| = 4 cm, |EF| = 6 cm ve |BC| = 12 cm olduğuna göre |AE||KC| kaçtır?CEVAP
C

6)

Şekildeki ABCD dörtgeninde [DC] // [EF] // [AB]’dir.
|DC| = 4 cm, |EF| = 7 cm ve |AB| = 9 cm olduğuna göre |DE||AE| kaçtır?CEVAP
B

7)

Şekildeki ABD ve BCD üçgenlerinde [EF] // [AB] ve [DC] // [FK]’dir.
|DC| = 21 cm, 7|EF| = 4|AB| olduğuna göre |KF| kaç santimetredir?CEVAP
E

8) Boyu 1,8 metre olan Alper’in güneşli bir günün belli bir anında gölgesinin uzunluğu 0,6 metredir.

Buna göre aynı anda Alper ile aynı konumda bulunan 6 metre boyundaki bir elektrik direğinin gölgesinin uzunluğu kaç metredir?CEVAP
D

9)

Yukarıdaki şekilde uzunlukları 90 cm ve 50 cm olan iki raf sırasıyla A ve B noktalarından birbirine paralel olacak şekilde duvara monte edilmiştir. C noktasından bu raflara paralel, A ile B noktaları arasındaki uzaklık, C ile B noktaları arasındaki uzaklığın 2 katı olacak şekilde yeni bir raf monte edilecektir.

A, B, C ve D, E, F noktaları kendi aralarında doğrusal olduğuna göre yeni rafın uzunluğu kaç santimetre olmalıdır?CEVAP
D

10)

Şekildeki zemine dik 3 metre boyundaki aydınlatma direği ile 2 metre boyundaki ağaç arasındaki uzaklık 4 metredir.

Buna göre aydınlatma direğinin lambası yandığında ağacın gölgesinin uzunluğu kaç metre olur?CEVAP
C

11)

|AK| = 2 m, |KB| = 3 m ve |CL| = 6 m olduğuna göre |BL| kaç metredir?CEVAP
A

12)

Şekilde aynı noktada bulunan iki araçtan biri Kırmızı Sokak, diğeri Beyaz Sokak yönünde sabit hızlarla harekete başlıyor. 2 saat sonra araçlar arasındaki en kısa mesafe 400 metre oluyor.

Bu araçlar 3 saat daha bu şekilde ilerlerse aralarındaki en kısa mesafe kaç metre olur?CEVAP
B