Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Veri (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Veri
TESTİN ADI:Veri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Veri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6

veri grubunun modu kaçtır?CEVAP
D

2) 10, 7, 14, 24, 22, 30, 40

veri grubu için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. En büyük değer 40’tır.
II. Açıklığı 30’dur.
III. Medyan 24’tür.
IV. Aritmetik ortalaması 21’dirCEVAP
C

3) Aşağıdaki daire grafiğinde bir çiftlikte bulunan kümes hayvanlarının çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir

Grafik: Kümes Hayvanlarının Çeşitlerine Göre DağılımıBuna göre bu kümeste bulunan tavuk ve ördeklerin sayısı 88 olduğuna göre kazların sayısı kaçtır?CEVAP
A

4) 8 , 8 , 3 , 4 , 4 , 5 , 2 , 7 , 7

veri grubunun medyanı kaçtır?CEVAP
C

5) Aşağıdaki grafikte bir aracın hızının zamana göre değişimi verilmiştir. Grafik: Aracın Hızının Zamana Göre DeğişimiBuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

6) Aşağıdaki tabloda bir futbol takımında oynayan futbolcuların kütlelerinin kişi sayılarına göre dağılımı verilmiştir. Tablo: Futbolcuların Kütlelerinin Kişi Sayılarına Göre DağılımıBuna göre bu futbolcuların kütlelerinden oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?CEVAP
E

7 ve 8. soruları aşağıda verilen grafiğe göre cevaplayınız.

Aşağıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin bir hafta boyunca kitap okuma süreleri verilmiştir. Bu öğrenciler bu bu hafta boyunca en az 1 ve en çok 20 saat kitap okumuşlardır.

Grafik: Öğrencilerin Kitap Okuma Süreler7) Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?CEVAP
B

8) Histograma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Ardışık beş tek sayıdan oluşan bir sayı dizisinin standart sapması kaçtır?CEVAP
D

10) Aşağıdaki tabloda dört öğrencinin bir yıl boyunca matematik dersinden aldığı yazılı notları verilmiştirBu öğrencilerin standart sapmaları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?(S: Standart sapma)CEVAP
A

11) Aşağıda bir miktar üzüm, elma ve kayısının kurutulması sırasında kütlelerindeki azalma miktarı yüzde olarak sütun grafiği ile, kurutulduktan sonra kütlelerine göre dağılımı ise daire grafiği ile verilmiştir.

Grafik: Meyve Çeşitlerinin Kurutulma Sırasında Kütlelerindeki Azalma YüzdeleriGrafik: Meyve Çeşitlerinin Kütlelerine Göre DağılımıBu meyvelerin kütlelerindeki azalma miktarı toplam 1700 kg olduğuna göre kurutulmadan önceki kütlelerinin toplamı kaç kilogramdır?CEVAP
D