Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
TESTİN ADI:İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hâkimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir?CEVAP
E

2) Mete Han, Çin’i mağlup ettiği halde Çin’e yerleşmemiş, sadece vergiye bağlamayı tercih etmiştir.

Mete Han böyle davranmakla;
I. veraset yasalarını değiştirme,
II. halk arasında eşitliği sağlama,
III. Türklerin millî benliklerini korumaya çalışma

düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?CEVAP
C

3) Ki-Ok Dönemi’nden itibaren Çinli prenseslerin siyasi gücünden yararlanan Çin, Büyük Hun Devleti’ne casusluk yapmaları için elçiler ve hizmetkârlar göndermiştir.

Bu durumun;
I. ülkede isyan ve karışıklıkların çıkması,
II. Hun Devleti’nin parçalanması
III. Çin’in Orta Asya’nın tamamına hâkim olması

verilenlerden hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
B

5) Mete Han döneminde Asya Hun Devleti ile Çin arasında mücadeleler yaşanmış, zaman zaman da ticari antlaşmalar yapılmıştır.

Asya Hun Devleti ile Çin arasındaki bu mücadele ve antlaşmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay’’ gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

7) Bilge Kağan kitabesinde “Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” denilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

8) Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

9) Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır;

I. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.
III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.

Verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devleti’ne ait olduğu söylenebilir?CEVAP
D

10) Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.

Bu durum;
I. Halkın hükümdara bağlılığının artması,
II. Hükümdarın oğullarının taht mücadelesine girişmesi,
III. Farklı soylardan hükümdar çıkmaması

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?CEVAP
E

11) İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

12) Köktürklerin;
I. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları,
II. İlk kez Türk adını kullanmaları,
III. Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmaları

gelişmelerinden hangileri ulusçu devlet anlayışına sahip olduklarını göstermektedir?CEVAP
C