Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İnsanlığın İlk Dönemleri – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İnsanlığın İlk Dönemleri
TESTİN ADI:İnsanlığın İlk Dönemleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlığın İlk Dönemleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Tarih Öncesi Çağlar “taş” ve “maden” olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Çağların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur?CEVAP
B

2)
● İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma
● Avcı ve toplayıcı yaşam sürme
● Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme

Yukarıda özellikleri verilen Tarih Öncesi Dönem aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Buzulların eriyerek iklimin normale dönmesiyle insanlar tarım yapmaya başlamıştır.

Tarımsal hayatın varlığı;
I. Köy kültürünün oluşması
II. Ürün fazlasının ortaya çıkması
III. Ateşin bulunması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmamıştır?CEVAP
B

4) Tarih Öncesi Çağlara ait aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştiği söylenebilir?CEVAP
E

5) Tarih Öncesi Devirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

6)
● Çanak çömlek yapılması
● Hayvanların evcilleştirilmesi
● Evlerin yapılması

Neolitik Çağa ait yukarıda verilen gelişmeler dikkate alındığında;
I. Günlük hayat kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.
II. Yerleşik hayata geçilmiştir.
III. Devletler ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

7) Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.

Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında;
I. ticaret,
II. savaş,
III. göç

yollarından hangileri etkilidir?CEVAP
E

8) Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri’ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?CEVAP
D

9) Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar daha çok toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.

Buna göre, Paleolitik Dönem ile ilgili;

I. iş bölümünün başladığı,
II. üretici yaşama geçildiği,
III. ateşin bulunduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
A

10) Tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye “kaynak” denir.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir?CEVAP
A

11) Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?CEVAP
A

12) “Uygarlık” kavramını, “kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B