Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İnsanlığın İlk Dönemleri – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İnsanlığın İlk Dönemleri
TESTİN ADI:İnsanlığın İlk Dönemleri – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlığın İlk Dönemleri – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?CEVAP
E

3) İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür?CEVAP
B

4) Anadolu’daki kazılarda bulunan;

I. sulama kanalları
II. altın takılar
III. tapınaklar

gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?CEVAP
B

5) Uygarlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını etkileyen faktörler arasında;

I. coğrafi koşullar,
II. siyasi koşullar,
III. ekonomik koşullar

yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E

6) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir?CEVAP
B

7) Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur.

Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

8) Yunan Uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) İskender’in Asya’ya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu yeni kültürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10) Roma’da Patriciler mülki, siyasi, askerî haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır.

Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
D

11) Giritliler deniz ticaretine önem vermiş Yunanistan, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?CEVAP
C

12)
I. Büyük İskender’in, satraplık idaresini uygulaması
II. Anadolu medeniyetlerinde çivi yazısının kullanılması
III. İbranilerin Musevilik dinine inanmaları

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez?CEVAP
C