Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İnsanlığın İlk Dönemleri – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İnsanlığın İlk Dönemleri
TESTİN ADI:İnsanlığın İlk Dönemleri – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlığın İlk Dönemleri – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Sümerler
II. Yunan Medeniyeti
III. Hititler

Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?CEVAP
C

2) Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.

Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
A

3) Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?CEVAP
A

4)Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.

Bu çalışma ile Kleistenes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?CEVAP
B

5)
• Hz Musa’ya inanmalarından dolayı Musevi adıyla anılırlar.
• Bugünkü İsrail Devleti’nin atalarıdır

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6)
I. Tapates adı verilen halı ve kilimler,
II. Kibele heykeli,
III. Anal adı verilen yıllıklar

Yukarıda verilen tarihî kaynaklardan hangileri Friglere ait değidir?CEVAP
C

7) Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.

Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

8) Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.

Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

9) Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.

Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
I. tıp,
II. eczacılık,
III. astronomi

alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?CEVAP
C

10) Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hâle getirmiştir?CEVAP
A

11) İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir.

Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

12) Büyük İskender Mısır’da Aman-Ra rahipleri tarafından tanrı-kral ilan edilmiş; Didim Apollon Tapınağı kâhini tarafından “Zeus’un oğlu” olarak adlandırılmıştır.

Bu durum Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
D