Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – İslam Medeniyetinin Doğuşu – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İslam Medeniyetinin Doğuşu
TESTİN ADI:İslam Medeniyetinin Doğuşu – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Medeniyetinin Doğuşu – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hicretten sonra Medine’de Hz. Peygamber’in, muhacir ile ensarı kardeş ilan ederek;
I. Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek,
II. Muhacirleri yerli halk ile kaynaştırmak,
III. Müslümanlara toplum olma bilincini kazandırmak

amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?CEVAP
E

2) Mekkelilerle Müslümanlar arasında gerçekleşen Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmışlardır. Savaş sonrası elde edilen ganimetler savaşa katılanlara eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Esirlere iyi davranılmış, esirlerin birçoğu fidye karşılığı serbest bırakılmıştır. Fakir olan esirler eğer okuma-yazma biliyorsa on Müslüman’a okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır

Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

3) Hz. Peygamber, aşağıdaki sefer ya da savaşların hangisine katılmamıştır?CEVAP
B

4) Aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle Medine İslam Devleti güneyini güvence altına alarak İslamiyet’i yaymak için uygun bir ortama kavuşmuştur?CEVAP
C

5) Hz. Peygamber; Mekke’nin fethinden sonra kendisi bir çadırda konaklamış, eski evine gidip konaklamasını söyleyenlere ise Medine’ye hicretinden sonra evinin müşrikler tarafından satıldığını söyleyerek bir evinin bulunmadığını söylemiştir. Muzaffer bir kumandan ve şehrin fatihi olmasına rağmen eski evini zorla geri almamıştır.

Bu duruma göre;
I. İslamiyet hak ve adalete büyük önem vermiştir.
II. İslamiyet’e göre bir kişi bulunduğu mevki ya da makamdan yararlanarak mülk edinemez.
III. Mekke’nin Fethi’yle İslam tarihinde savaşlar dönemi sona ermiştir.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

6) Aşağıdaki savaşların hangisiyle Arabistan Yarımadası’ndaki putperest tehdit tamamen ortadan kaldırılmıştır?CEVAP
A

7) Hz. Ebubekir Dönemi’nde meydana gelen;
I. yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması,
II. dinden dönenlere karşı Ridde Savaşlarının yapılması,
III. Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi

gelişmelerinden hangileri devlet otoritesini sağlamaya yöneliktir?CEVAP
C

8)
I. Cemel Vakası
II. Kerbela Olayı
III. Sıffın Savaşı

verilenlerden hangileri Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan gelişmelerdendir?CEVAP
C

9) Hz. Ömer Dönemi’ndeki,
I.Ülke, yönetim birimlerine ayrılmış ve buralara merkezden valiler atanmıştır.
II.Düzenli ordu kurulmuştur.
III. Fethedilen bölgelerde ordugâh şehirleri oluşturulmuştur.

gelişmelerinden hangileri merkezî otoriteyi güçlendirmek ve askerî gücü artırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir?CEVAP
E

10) Hz. Osman Dönemi’nde, Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam beldelerine gönderilmiştir.

Bu uygulamanın temel dinî amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Dört Halife Dönemi’ne tarihçiler tarafından “Cumhuriyet Dönemi” adı verilmiştir.

Bu ifadenin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden hangisi sınırların genişlediğine kanıt olarak gösterilemez?CEVAP
E