Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – Orta Çağ’da Dünya – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Orta Çağ’da Dünya
TESTİN ADI:Orta Çağ’da Dünya – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Orta Çağ’da Dünya – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Sulama tarımının yapıldığı Mezopotamya’da ortaya çıkan ürün fazlası yani artı ürünler tapınaklarda toplanmıştır. Ürünlerin kaydını tutan din adamları ise dağıtımı kontrol etmeye başlamışlardır. Böylece tapınak rahipleri toplumda üst tabakayı oluşturmuşlardır.

Mezopotamya’da “artı ürün” üretiminin;

I. ürünlerin depolanmasının zorunlu hâle gelmesine,
II. toplumda tabakalaşmanın yaşanmasına,
III. kast sisteminin ortaya çıkmasına

durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?CEVAP
C

2) Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında;

I. siyasi otorite,
II. ekonomi,
III. coğrafi koşul

hangilerinin yer aldığı söylenebilir?CEVAP
E

4)
• İnsan eliyle yapılmış bir yol olmayıp doğanın ve iklimin hazırladığı vadi ve vahalardan oluşmaktadır.

• İlk ve Orta Çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur.

Verilen özellikler aşağıdaki ticaret yollarından hangisine aittir?CEVAP
B

5) Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki;

• kervansaraylar yapılması,
• Ahi teşkilatının kurulması,
• köylülere toprak dağıtılması,
• medreseler açılması

çalışmalar aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalırCEVAP
E

6) Selçuklu sultanları Horasan ve Irak’ta sulama kanalları açmışlar çiftçilere tohum ve çiftlik hayvanı vermişlerdir. Ayrıca yol güvenliğini sağlamak için tedbirler alıp kervansaraylar yaptırmışlardır.

Bu faaliyetler ile Selçuklu sultanlarının;

I. tarımsal üretimi artırmak,
II. ticareti geliştirmek,
III. ekonomiyi canlandırmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir?CEVAP
E

7) Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8) Çin’den Avrupa’ya dek uzanan İpek Yolu’nu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.

Bu durumun Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söyleyebilir?CEVAP
D

9) İnsanlığın ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın farklı yerlerinde birçok uygarlık meydana gelmiştir.

Bu uygarlıkların ortaya çıkmasında;

I. verimli tarım alanları,
II. su kaynakları,
III. ticaret yolları

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

10) Türklerin anayurdu olan Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya’da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır.

Bu durumun;

I. kolonicilik,
II. hayvancılık,
III. kürk ticareti

faaliyetlerinden hangilerinin yaygınlık kazanmasına yol açtığı söylenebilir?CEVAP
D

11) Hindistan’daki kast sistemine göre;

– Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir.

– Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

– Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.

– Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır.

– Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.

– Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula geçer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

12) Orta Çağ Avrupa’sına damgasını vuran feodalite ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E