Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – Tarih ve Zaman – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Tarih ve Zaman
TESTİN ADI:Tarih ve Zaman – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tarih ve Zaman – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Geçmişte yaşanmış olay ve olguların gelişimini inceler.
II. Toplumlar arası siyasi gelişmeleri açıklamaya çalışır.
III. Olayları incelerken gözlem metodunu kullanır.
Verilenlerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır?CEVAP
C

2) Ömer Hayyam tarafından söylenen, “Tarih kâinatın vicdanıdır.” sözleri tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir?CEVAP
E

4) Tarihsel süreç içinde belli bir yer ve zaman da meydana gelen, somut ve kısa süreli gelişmelere “olay”; tarihsel süreç içinde olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, belli bir yer ve zamana bağlı olmayan, soyut ve genel gelişmelere ise “olgu” denir.Bu bilgilere göre yukarıdaki olay-olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?CEVAP
D

5) Tarih; geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb. her türlü faaliyetlerini konu edinir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarihçinin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez?CEVAP
D

6) 1296 yılında Mısır Firavunu II. Ramses’in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye’de bulup yok etmek için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış bu durum iki tarafı barış yapmaya zorlamıştır.

Paragrafta bulunan bilgilerde “tarih” biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?CEVAP
E

7) Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir?CEVAP
E

8) “Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.”

Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır?CEVAP
D

9)
I. Orta Asya’da bir Türk kurganında yapılan kazıda bulunan üzerinde hayvan motifleri olan kilimler
II. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması
III. Kutluk Devleti tarafından bırakılan Orhun Kitabeleri

Yukarıda verilen tarihsel kanıtları incelemek için yararlanılan tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

CEVAP
C

10) Yazının icadından önceki dönem “Tarih Öncesi Çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır?CEVAP
D

11) Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?CEVAP
E

12)
I. Arkeoloji
II. Filoloji
III. Diplomatik

Yukarıda verilenlerden hangileri, Tarih Öncesi Dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir?CEVAP
A