Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – Tarih ve Zaman – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Tarih ve Zaman
TESTİN ADI:Tarih ve Zaman – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tarih ve Zaman – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir.

Bu bilgilere göre;
I. Dinî gelişmeler, toplumların zamana bakışında etkili olmuştur.
II. Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır.
III. Takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim etkili olmuştur.

verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

2) “Tarihî Çağların” açılıp kapanmasında belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Miladi 1374 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?CEVAP
E

5) Tarihî olay ve olgularla ilgili doğru bilgilere ulaşmak isteyen bir tarihçi;

I. Birinci el kaynakları incelemek,
II. Farklı kaynaklardan yararlanmak,
III. Diğer bilim dallarından yararlanmak
metotlarından hangilerine başvurmalıdır?CEVAP
E

6) Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inançları, siyasal anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür.

Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi tarihî olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının nedenidir?CEVAP
C

8)
● Takvimin başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiştir.
● Osmanlı Devleti’nde mali işlerde aksama olmaması için kullanılmıştır.
● Güneş yılı esas alınmıştır.

Bazı özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılına göre düzenlenmiştir?CEVAP
C

10) Miladi takvim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

11) Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi.

Buna göre:

I. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.
II. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncellemektedirler.
III. Alacahöyük’te kültürel etkileşim yaşanmıştır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

12) Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Anadolu’da Demir Çağı’nın yaşandığı bir dönemde, dünyanın başka bir yerinde Tunç Çağı ya da Bakır Çağı yaşanabilmektedir.

Buna göre;
I. Zaman dilimleri evrensel değildir.
II. Tarihi sınıflamak yanlıştır.
III. Çağlar bölgesel özellik gösterebilmektedir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D