Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
TESTİN ADI:Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 2
SORU SAYISI:
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Karahanlılarda tahta çıkan hükümdar, Abbasi halifesi tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına para bastırılıp hutbe okutulmuştur.

Buna göre ;
I. Karahanlı Devleti halife tarafından yönetilmiştir.
II. İslam kültürünün devlet yönetimine etkisi olmuştur.
III. Karahanlılar, Arap kültürünü tamamen benimsemişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

2) Gazneliler ile ilgili;
I. Selçuklularla Dandanakan Savaşı’nı yapmaları,
II. Abbasi halifesini Büveyhoğullarına karşı korumaları,
III. Baharat Yolu’nu ele geçirmeleri

durumlarından hangileri İslam dünyasının koruyucusu hâline geldiklerine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
B

3) Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Bu seferlerde elde ettiği ganimetlerle Hindistan’da cami, mescit, han, hamam gibi eserler yaparak İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır.

Buna göre;
I. İslamiyet, farklı bir coğrafyada yayılma alanı bulmuştur.
II. Gazneli Mahmut, sosyo-kültürel faaliyetlere önem vermiştir.
III. Gazneliler, en güçlü dönemlerini yaşamışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

4)
I. İkili teşkilatla yönetilmiştir.
II. Kut anlayışına dayalı veraset sistemi uygulanmıştır.
III. Taht, otağ, davul gibi hükümdarlık sembolleri kullanmıştır.

Karahanlı Devleti ile ilgili verilen gelişmelerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin devam ettiğini kanıtlamaktadır?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dönemine ait eserlerden biri değildir?CEVAP
A

6) 1055 yılında Abbasi Halifesi Kaim Bi-Emrillah, Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’den yardım istedi. Tuğrul Bey, askerleriyle Bağdat’a gelerek Büveyhoğullarını yendi ve halifeyi bu baskıdan kurtardı. Abbasi halifesi yaptığı yardımlar nedeniyle Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını verdi. Hutbenin Tuğrul Bey adına okunmasını istedi.

Yalnızca bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

7) Büyük Selçuklu Devleti’nde melik denilen sultan çocukları, atabeyler tarafından vali olarak atandıkları bölgelerde devlet işlerinde eğitilmişlerdi.

Büyük Selçuklu Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?CEVAP
A

8)
• Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk savaştır.
• Anadolu’ya yapılan Türk akınları hızlanmıştır.

Hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı’ndan sonra komutanlarına Anadolu için ‘‘Toprak fethedenin malıdır.’’ diyerek fethettikleri yerlerin kendilerine verileceğini ifade etmiştir.

Sultan Alparslan’ın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?CEVAP
B

10)
I. Serahs Savaşı
II. Pasinler Savaşı
III. Malazgirt Savaşı
IV. Katvan Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkisinin olduğu söylenebilir?CEVAP
C

11) Selçuklular, Malazgirt Savaşı’ndan sonra doğudan gelen Türkmenleri fethettikleri bölgelere yerleştirmeye başlamışlardır.

Selçukluların bu politikayla;
I. fethedilen bölgelerde kalıcı olmak,
II. Anadolu’da Türk nüfusunu artırmak,
III. Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki etkinliğini azaltmak

amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir?CEVAP
E

12) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında;
I. Karahıtaylarla Katvan Savaşı’nın yapılması,
II. ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması,
III. Bâtınilerin zararlı çalışmalarda bulunması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E