Kazanım Testleri

9. Sınıf Tarih – Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
TESTİN ADI:İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyuna mensupturlar.
• 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
• Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe, öğretim dili Arapça’dır.
• Yöneticisi Türk, halkı çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya doğru ilerleyişinin hızlanmasında göçebe Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi büyük olmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?CEVAP
E

3) Sultan Alparslan Dönemi’nde vezir Nizâmülmülk’ün çalışmaları ile Bağdat’ta Nizamiye Medresesi açılmıştır.

Bu medresenin açılmasında;
I. devlet adamı yetiştirme,
II. Batınilerin zararlı çalışmalarının önüne geçme,
III. ülkedeki eğitim-öğretim seviyesini yükseltme

hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?CEVAP
E

4) Büyük Selçuklu Devleti’nde faaliyet göstermiş olan Divanlar ve bu Divanların görevleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

5) Büyük Selçuklu Devleti’nde Saray teşkilatında çalışanların başında olan ve onları denetleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’ndeki hukuk sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan atabeyliklerden biri değildir?CEVAP
E

8)
• Siyasetname adlı eseri ile tanınır.
• Nizamiye Medreselerinin açılmasında önemli rol oynamıştır
• Büyük Selçuklu Devleti’nde ikta sistemini getirmiştir.

Hakkında bilgi verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9)
• Büyük Selçuklu Devleti’ndeki,
• Veraset sisteminin belirsizliği
• İranlıların yönetime getirilmesiyle Türkmenlerin küstürülmesi
• Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi

durumlarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?CEVAP
E

10) Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdıkları en önemli eserlerden biri olan – – – – çadır şeklinde yapılmış anıt mezarlardır.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki mimari yapılardan hangisi gelmelidir?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir?CEVAP
D

12) Sultan Melikşah döneminde ortaya çıkan Bâtınilik hareketinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B