Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog
TESTİN ADI:Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi bir biyografiden alınmıştır?CEVAP
E

2) Aşağıdaki dizelerden hangisi biyografik / otobiyografik bir içeriğe sahiptir değildir?CEVAP
D

3) Aralık 1872’de İstanbul Fatih’te, Sarıgüzel’de doğdu. Babası küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi’dir. Annesi ise aslen Buharalı olup Tokat’a yerleşmiş bir aileden Emine Şerife Hanım’dır. Emir Buhari Mahalle Mektebinde ilköğrenimine başlayan Mehmet Akif burada iki yıl okuduktan sonra Fatih Muvakkithanesinin yanındaki ibtidai mektebine yazılır.

Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4) Özel mektuplarla edebî mektupların karşılaştırıldığı,

I. Özel mektupta daha çok günlük konuşma dili kullanılırken edebî mektupta sanat değeri taşıyan bir dil kullanılır.
II. Edebî mektuplar tanınmış sanatçılar, düşünürler vb. kişiler arasında; özel mektuplar ise arkadaş, dost ve akrabalar arasında yazılır.
III. Özel mektuplarda kişilerin birbirlerine yönelik samimi duygu ve düşüncelerinin, edebî mektupta ise daha
ciddi bir üslupla sanat ve edebiyat konularının paylaşılması amaçlanır.

numaralanmış çıkarımlardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Ziya Gökalp, 1908’de İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır, Van ve Bitlis heyetlerinin müfettişliğine atanmıştır. 1909 yılında Darülfünunda hocalık yapmak üzere İstanbul’a gelen Gökalp orada birkaç ay kalmış, yeterli ücret alamadığı için tekrar Diyarbakır’a dönerek “Peyman” gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

Bu parça Ziya Gökalp’in biyografisinin hangi kesitinden alınmıştır?CEVAP
A

6) Ahmetçiğim,
Uzun bir zamandır seninle şöyle rahat rahat dertleşemedim.
Bu fırsatı yeni yakalıyorum.
Kusuruma bakmamışsındır sen, seni tanırım.

Gözlerinden öperim, bütün dostlara selamlar

Bu örnekten hareketle mektup türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

7) E-posta ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?CEVAP
E

8) 10 Teşrinievvel

Bu sabah alaya hareket ettik ancak karargâha ancak öğleden sonra ulaşabildik. Henüz çadırlar kurulmadı. Ben çok yorgunum. Üstelik biraz da başım ağrıyor. Nasıl ağrımasın? Yoldaki molada elimize iki gün öncesine ait bir gazete parçası geçmişti ve orada okuduğumuz bir haber savaşın tüm seyrini değiştirecek türdendi.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?CEVAP
C

9) 11 Şubat Pazartesi / Bursa’da

Geçmiş yıllarda Bursa’da iki kış geçirdim. Hem de öğretmen olarak. Okulum Bursa’nın dış mahallesinde idi. Çamurlu bir yoldan giderdim bata çıka. Öğrenciler ne oldu? Büyümüşlerdir. Ya okul? Gitmeli mi, aramalı mı eski günleri? İçimden gelmiyor. Bugünü yaşamak daha iyi. Şehirde dolaştık. Yeni yapılar, mağazalar… Anılar ölmüş.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

10) İlk blog 1991’de oluşturulmakla beraber geniş bir kitle tarafından tanınması, “weblog” adıyla 1997 yılında gerçekleşmiştir. Blogların ortaya çıkış sebepleri arasında bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, internet kullanımının yaygınlaşması ve kullanım alanlarının farklılaşması, müşterilerin bilinçlenmesi ve daha çok söz sahibi olmak istemeleri gibi unsurlar yer almaktadır. Bloglar temelde sınırları olmayan üç kategoriye ayrılmıştır. Ağırlıklı olarak metinlerden, fotoğraf, video veya seslerden oluşmaları önem teşkil etmemektedir. Kişisel, profesyonel ya da her iki özelliğe birden de sahip olabilmektedir. Hepsi teknolojik, siyasi ve günlük kategoriler olarak ayrılabilmektedir. En yaygın ve geleneksel olanı, bir kişinin yayımladığı kişisel bloglar, çevrim içi bir günlük veya yorum olarak işlemektedir. Haber içerikli bloglar ve politik bloglar en çok dikkat çeken türlerdir

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?CEVAP
D

Yorumunu Ekle