Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Fiil – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Fiil
TESTİN ADI:Fiil – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fiil – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Bana bu kocaman yeryüzünde bulutları ondan çok bilen, ondan çok seven bir kişi gösteremezsin.” cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

2) (I) “Kündekâri”, parçalar arasında herhangi bir bağlantı elemanının kullanılmadığı ve bütünü oluşturan parçaların birbirine geçecek şekilde tasarlandığı bir ağaç işleme sanatı şeklinde tanımlanmaktadır. (II) Tarihi, Orta Asya Türk toplumlarına kadar uzanmaktadır. (III) Kündekâri sanatıyla uğraşan çok az usta var bugün. (IV) Ahşabı maharetli elleriyle âdeta yoğuran amcam da bu sanatı icra eden üç beş ustadan biridir. (V) Kündekâri sanatını konuşmak için amcamı, atölyesinde ziyaret ettik.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A

4) (I) İnsanlık son 100 yılda, en büyük adımını iletişim konusunda attı, dersek yanlış olmaz. (II) Yeni keşfedilen ve insanoğlunun o güne kadar gördüğü en hızlı “şey” olarak kabul edilen elektriğin, iletişim aracı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan telgraf, yeni bir çağı başlattı. (III) İletişimin; kolay, hızlı ve ucuz hâle gelmesiyle dünyanın dört bir yanındaki insanlar düşüncelerini ve yaşamlarını paylaşır hâle geldi. (IV) Telgrafın yerini radyo alırken de asıl amaç bu iletişimi daha da kolaylaştırmak ve hızlandırmaktı. (V) 1960’lı yıllarda kullanımı yaygın hâle gelen televizyon da aslında, daha iyi, hızlı ve kolay iletişim amacıyla ortaya çıktı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi fiil değildir?CEVAP
D

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?CEVAP
E

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

7)

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ek fiil yoktur?CEVAP
C

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemde kip kayması vardır?CEVAP
A

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?CEVAP
E

10) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?CEVAP
B

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?CEVAP
B

12) Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır?CEVAP
E

1 yorum