Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik) (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik)
TESTİN ADI:Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik)
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik) Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

2) Roman ve öykü ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

3) Bir bir hatırlıyor, dinlediklerini hatırlıyor, gördüklerini hatırlıyor, deliliklerini hatırlıyor; durulup arınışını, büyük yörüngeye yerleştirilişini hatırlıyor; yerleri, olayları, hâlleri, gerçek doğuşunu hatırlıyor. Osman Gazi Han şimdi son dönemecindeki sayılı dakikalarda, Uludağ’dan da büyük ve yüklü bir hatıralar dağıdır; Osman Gazi Hân şimdi zamanın iki ucunu -tesbih gibi- birleştirmiştir.

Bu parçanın, konusu bakımından aşağıdaki roman türlerinden hangisine örnek olduğu söylenebilir?CEVAP
C

4) Stendhal “Kırmızı ve Siyah” adlı eserinde, “Yol boyunca gezdirilen bir aynadır roman.” derken romanın hangi özelliğini vurgulamaktadır?CEVAP
A

5) (I) Türk edebiyatına roman Tanzimat’la girmiştir. (II) Türün ilk örnekleri çeviri eserlerdir. (III) İlk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan 1859 yılında çevirdiği “Telemak”tır. (IV) İlk yerli roman ise Samipaşazade Sezai’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. (V) Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünün Batılı anlamdaki ilk örneklerini vermiştir

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?CEVAP
D

6) Bana öyle geliyor ki gördüklerimi ve işittiklerimi yazmak, gelecek nesillere karşı en büyük vazifemdir. Kaldı ki müessesemizin tarihçesini benden daha iyi yapabilecek tek insan, Halit Ayarcı, artık aramızda değildir. Dün akşam yine onun masamızdaki yerini boş gördüm. Karımın dolmuş gözlerle bütün yemek müddetince bu boş sandalyeye bakışını bir türlü unutamayacağım.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz?CEVAP
E

7) Aşağıdaki parçaların hangisinde toplumsal bir kabule yer verilmiştir?CEVAP
B

8) Roman yazarları genellikle iki temel yönelim arasında hareket ederler. Onlar bir yandan yaşanan olayları örnek alır, bunlardan sapmamaya çalışarak gerçekçi bir tutum izler; öte yandan ise kendi yarattıkları olay ve kişilerden oluşan bir dünyada hayal gücünü işleterek gerçeğe yeni görünümler kazandırır.

Bu parçada roman yazarları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
D

9) Nabokov’un “Emma Bovary denen kız hiç yaşamadı. Madame Bovary kitabı ise sonsuza dek yaşayacak.” sözü romanın hangi özelliklerini vurgulamaktadır?CEVAP
A

10) Peyami Safa’nın şaheserlerinden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda romanın genç kahramanı, ayağındaki rahatsızlıktan kurtulabilmek için sayısız doktora görünür ve en nihayetinde havadar bir ortamda, stresten uzak bir istirahat dönemi geçirmesi gerektiğine ikna edilir. Ancak gerek akrabaları olan bir Paşa’nın Erenköy’deki köşkünde misafir kaldığı dönemde gerekse kendi evi ve hastaneye gidiş gelişlerinde şuurunu âdeta bir facia atmosferinde yoğurur. Peyami Safa’nın çocukluk ve gençlik dönemlerinden fazlasıyla izler taşıyan roman hem umudu ve umutsuzluğu hem de sevinci ve felaketi aynı sayfalara sığdırabilmiş olması bakımından insanın eşsiz bir tarifini sunuyor.

Bu parçada romanın kurgusuna etki eden,
I. İnsanın psikolojik hâlleri
II. Yazarının özel yaşamı
III. Geleneksel değerleri
IV. Ön araştırmalar yapmak
unsurlarından hangilerinin üzerinde durulmaktadır?CEVAP
C

11) İyi bir roman bize kahramanının gerçeklerini, kötü bir romansa yazar hakkındaki gerçekleri anlatır.

Bu sözden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?CEVAP
E

Yorumunu Ekle