Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Sıfatlar (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Sıfatlar
TESTİN ADI:Sıfatlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıfatlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) (I) Çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. (II) Okula giderken bana “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye sorarlardı. (III) Ben de onlara daima, mutlu olmak istediğimi söylerdim. (IV) Onlar bana, soruyu anlamadığımı söylerdi. (V) Bense onlara bu hayatı anlamadıklarını söylerdim.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?CEVAP
E

2) Sıfatlar, bir adın önüne gelerek onun bir niteliğini ortaya koyan ya da onun sırasını, sayısını, yerini vs. belirten bir işleve sahip olduğundan ön ad olarak da adlandırılır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu genellemeye uymayan bir sıfat kullanımı vardır?CEVAP
B

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin birden çok sıfatı vardır?CEVAP
E

4)

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir?CEVAP
A

5)
Ben bir gün bu dağ köyünde
Bakılacak en güzel şeye baktım.
Dağ havasında, geniş yapraklı ümitlerin üzerine
Yattım, gökyüzünün altına
Hiçbir çağda bu kadar mavi olmamıştı.
Baktım da vuruldum maviliğine

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
D

6)
I. Pembe uçurtmalar yolladığından beri
II. sarardı tiryaki menekşeleri
III. sonbaharın tozlu kafeslerinde
IV. sevgi turnaları yakalıyorum
V. turnalar gidiyor; ben kalıyorum

Numaralanmış dizelerin hangilerinde sıfat kullanılmıştır?CEVAP
B

7)

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır?CEVAP
D

8) Adlaşmış sıfat, niteleme veya sayı sıfatıyla kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen isimdeki ekin sıfata geçmesi şeklinde oluşur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?CEVAP
B

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
B

10) Bir sıfatın kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan doğan bir anlam karışıklığı vardır?CEVAP
C

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır?CEVAP
C

12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılamaz?CEVAP
B

1 yorum