Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Şiir (Ahenk Unsurları) (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Şiir (Ahenk Unsurları)
TESTİN ADI:Şiir (Ahenk Unsurları)
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Şiir (Ahenk Unsurları) Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki şiir parçalarının hangisinde redif vardır?CEVAP
B

2)
Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Yukarıdaki dizelerle,

I. yumulmuş kirpiklerin
II.hazların âleminde
III. yüzünde bir tebessüm
IV.bu ağır öğle sonu

bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?CEVAP
E

3)
Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

4) Söz oyunlarına yer vermeyen; sade, açık bir dile sahip, söz tekrarları içeren ve serbest tarzda yazılmış şiirlere ilgi duyan bir kişinin aşağıdaki dizelerden hangisini sevmesi beklenir?CEVAP
A

5)
I.
Gelmiş dünyanın dört bir ucundan
Ayrı dilleri konuşur, anlaşırız
Yeşil dallarız dünya ağacından
Gençlik denen bir millet var, ondanız.
II.
Ey beni ayıblayan gel beni aşkdan kurtar
Ger elünden gelmezse söyleme fasid haber
III.
Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat…
IV.
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne çalar kimse kapım bâd-ı sabadan gayr
V.
Sözün bilmez bazı nadan elinden
Erkân ağlar, usul ağlar, yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar

Numaralanmış şiirlerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

6)
I. Andırırsın beni bana, bana beni,
Dediklerinde, duyduklarında,
Yazdıklarımda seni bana, bana seni,
Söylemesem bile saklamadıklarımda.
(aliterasyon)
II. Adam aman kuzusu
Çay kuru çeşme kuru
Nerden içsin kuzu su
Beni yakıp yandıran
Bir ananın kuzusu
(cinas)
III. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden;
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! (nakarat)
IV. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri
(tunç uyak)
V. Sana bir karşılık vereceğim
toprağı deşen boğuk sesimle
sana bir karşılık vereceğim
amansız kum fırtınası altında (hece ölçüsü)

Numaralanmış dizelerin hangisinde ayraç içindeki ahenk unsuru yoktur?CEVAP
E

7)
– aruz ölçüsü
– ulama
– düz kafiye
– redif

Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?CEVAP
C

8)
I.
Köroğluyum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

II.
Hani yaprak kıpırdamaz, çakıl yanar,
Bir böcek sesi gelir bahçeden, fincan
Düşlere götürür sizi, kesik kanar,
Emersiniz, yazdır akan.

Numaralanmış şiirler ahenk özellikleri bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?CEVAP
D

Yorumunu Ekle