Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik)
TESTİN ADI:Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 2
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Âşık Veysel, yetmiş dokuz yıllık hayat serüveninde özellikle içinde bulunduğu toplumun sosyal yaşamını, ahlâk anlayışını, dönemin mühim olaylarını, çalışmanın önemini ve gerekliliğini, zamanın bazı sosyal kurumlarını ve bunların toplum içerisindeki rollerini, işlevlerini, vatan ve millet sevgisini, birlik ve beraberlik düşüncesini şiirlerinde bir nasihat ve uyarı üslubuyla dile getirmiştir.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Âşık Veysel’e ait olamaz?CEVAP
D

2) Anlatamam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz

Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3) Aşağıdaki şiir parçalarından hangisinde toplumcu bir sanat anlayışının izleri görülmez?CEVAP
B

4)
Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim

Bu dizelerin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5)
Sen sık sık gülen gülerken de
Sevecen bir Akdeniz çizgisini
Sol yanına ağzının
İliştiren çocuk özenle
Yabana mı atıyorum yani seni

Bu dizelerin anlamlı, doğru ve tam bir şekilde düzyazıya çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) Bu şiir türünde bir düşünceyi aktarmak veya belli bir konuda öğüt, bilgi, ders vermek amacı güdülür. Daha çok dinî, ahlaki, felsefi, sosyal konularda yazılır.

Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir türünü örneklemektedir?CEVAP
E

7) Aşağıdaki dizelerin hangisi ayraç içindeki terimi örneklemez?CEVAP
A

8)
Gün gibi zâhir idi zerre günahı yoğ idi
Eşiğinden dahi bir özge penâhı yoğ idi
Sana ol doğru idi eğri nigahı yoğ idi
Hak ana şâhid idi gayrı güvâhı yoğ idi
Bende idi sana ol bir dahi şâhı yoğ idi
Hak bilür gayrı yire varmağa râhı yoğ idi
Ceng ider geldi disen iki sipâhı yoğ idi
Hançer urdun da anın cismine âhı yoğ idi

[Güneş gibi açıktı, zerre günahı yoktu. Eşiğinden başka sığınağı yoktu. O sana yan gözle bakmazdı, dosdoğruydu. Allah’tan başka ona şahitlik edecek yoktu. Senden başka kul / hizmetkâr olduğu bir başka şah yoktu. Allah bilir ya başka yere gitmeye (başkasına tabi olmaya) yolu yoktu, Cenk etmeye geldi desen yanında iki askeri dahi yoktu. Öyle ki Onun bedenine hançeri vurduğunda ahı bile yoktu.]

Bu dizeler aşağıdaki nazım türlerinden hangisinin örneğidir?CEVAP
D

Yorumunu Ekle