Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Şiirde Ahenk Unsurları (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Şiirde Ahenk Unsurları
TESTİN ADI:Şiirde Ahenk Unsurları
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Şiirde Ahenk Unsurları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) I.
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

II.
Cihan ne vakit mâmur idi? Bahçelerde ne vakit güller açtı?
Ne vakit yuvalarda bülbüller öttü? Yollardan ne vakit yârlar
geldi? Umduk, bekledik, düşündük. Hangi şey umduğumuza uygun düştü?

III.
Tarancı’nın, şairin “haberci” kimliği üzerinde durması önemlidir. Aslında şairi bir sismografa benzetmesiyle de bu mesajı vermektedir. Olanı kendi dilince yeniden kuran adamdır şair.

Numaralanmış metinlerden hangileri şiir olarak nitelendirilebilir?CEVAP
D

2) Şiirde her şeyden evvel önemli olan kelimenin manası değil, cümledeki telaffuz kıymetidir. Şairin hedefi her kelimenin cümledeki yerini, diğer kelimelerle kurduğu temas ve meydana gelen esrarengiz uyumla beliren tatlı, gizli, havai ve haşin sese göre tayin etmek olmalıdır. Bu müzikal dalgalanmalar hem eserin anlam sınırını genişletir hem de şiirin sesinin dinleyiciye / okuyucuya daha iyi dokunmasını sağlar.

Bu parçada şiirin hangi özelliği vurgulanmaktadır?CEVAP
A

3)
Gün doğarken yıldızlar
Söner de belli olmaz
Hayal içinde dünya
Döner de belli olmaz
Döner de belli olmaz

Bu dizede aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi yoktur?CEVAP
B

4)
– hece ölçüsü
– kelime tekrarı
– tunç uyak
– dörtlük

Şiire ait bu unsurların tamamının yer aldığı dizeler aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ölçü, kafiye ve redif yoktur?CEVAP
D

6) Aşağıdaki dizelerden hangisi tam kafiyeli, çapraz uyaklı ve serbest tarzda yazılmıştır?CEVAP
B

7)
Sen bir şarkıyı yorumlarken
Ayaklarım yerden kesilir benim
Yedi kat göklerde dolaşırken
Başım bir yıldıza çarpar
Akkor kesilir bedenim

Bu dizelerdeki uyağın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?CEVAP
D

8)
Hey göklere duman durmuş dağlar hey
Değirmenin üstü her gün yel olmaz
Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey
Sen söylersin o susar mı bell’olmaz

Bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

Yorumunu Ekle