Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Tiyatro – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Tiyatro
TESTİN ADI:Tiyatro – 1
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tiyatro – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Anadolu’da modern tiyatro öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu egemendir. – – – – ve – – – – gibi türleri olan geleneksel Türk tiyatrosu, Tanzimat sonrasında da devam etmekle beraber değişen hayat şartlarıyla birlikte etkisini yavaş yavaş yitirmiştir

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boşlukların herhangi birine getirilemez?CEVAP
E

2) (I) Tanzimat sanatçıları tiyatro yazarlığında hem geleneksel unsurlardan beslenmiş hem de Batı’dan birçok tiyatro çevirisi yapmıştır. (II) Örneğin İbrahim Şinasi, ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazarken geleneksel tiyatroya ait birçok husustan faydalanmıştır. (III) Ahmet Mithat Efendi örneğin Moliere’in birçok eserini Türkçeye uyarlamıştır. (IV) Bu dönemin önemli bir özelliği birçok oyunun sahnelenmek için değil okunmak için kaleme alınmış olmasıdır. (V) Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise tiyatro farklı anlayışlarla gelişmesini sürdürmüştür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?CEVAP
C

3) Trajedi (Tragedya) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

4) HÜRREM: (Birden tesadüfen hatırlayıvermiş gibi sorar.) Şehzademiz Mustafa hakkında pek kıvandırıcı, pek güvendirici sözler işitiriz hünkârım. (Durur. Hünkârın yüzüne tatlı bir bakışla bakar.)
KANUNİ: (Yüzünde tek çizgi oynamaksızın) Doğrudur.
HÜRREM: Söylendiğine göre cennetmekân Selim Han güya mezardan çıkmış da yeniden kılıç kuşanmış.
KANUNİ: (Aynı durgun tavırla) Doğrudur.
HÜRREM: Derler ki şehzadenin siması onun simasına benzer, kuvveti onun kuvvetine o kadar benzer.
KANUNİ: Doğrudur.
HÜRREM: (Gayet masum bir şey söylüyormuş gibi.) Allah esirgeye hünkârım, Allah esirgeye de benzeyiş bu kadarla kala.
KANUNİ: Ne demek istersin?
HÜRREM: (Onun öfkesinden dehşetli korkmaktadır. Fakat şu anda hayatı üzerine oynayan bir oyuncu gibidir.) Hiç sultanım. Hünkârımızın hayatı üzerine belki de pek lüzumsuz bazı evhamlara kapılmışızdır. Muhabbetimizin büyüklüğünden. (Hünkârın yüzüne bir çocuk saflığı ile bakar.) Yoksa Allah şahittir ki şehzademizin hiçbir kötü hareketini görmüş, işitmiş değiliz.
KANUNİ: (Sert bir hareketle kalkar.) Yeter!

Bu parça ile ilgili,

I. Kişiler arasındaki anlaşmazlığı ortaya koyan bir çatışma vardır.
II. Kahramanlar fiziksel ve psikolojik özellikleriyle verilmiştir.
III. Dramatik örgünün zamanı ve mekânı belirgin değildir.
IV. Oyuncuları yönlendirmek bakımından konuşanın hareketleri, durumu ayraç içinde açıklanmıştır.

çıkarımlarından hangileri yanlıştır?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro türlerinden biri değildir?CEVAP
D

6) FASULYECİYAN — Zaten aktor dedigin nedir ki? Oynarken varizdir. Yok olunca da sesimiz bu bos kubbede bir hos seda olarak kalir. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kaliriz. Görorum hepiniz gardroba kosmaya hazirlanorsunuz. Birazdan teatro bombos kalacak. Ama teatro iste o zaman yasamaya baslar. Cunku Satenik’in bir sarkisi su perdelerden birine takili kalmistir. Benim bir tiradim su pervaza sinmistir. Hiranus’la Virjinya’nin bir diyalogu eski kostumlerin birinin yirtigina siginmistir. Iste bu hatiralar, o sessizlikte saklandiklari yerden cikar, bir fisilti hâlinde yine sahneye dokulurler. Artik kendimiz yoguz. Seyircilerimiz de kalmadi. Ama repliklerimiz, fisildasir dururlar sabaha kadar.

Gun agarir, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kacisir. Perde!

(Perde kapanır.)

Bu parça aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin örneğidir?CEVAP
D

7) Tiyatro eserlerinde genellikle tarihî gerçeklikten hareketle evrensel insan gerçeğine ulaşmayı amaçlar. Oyunlarındaki tarihî kişilerden yola çıkarak insanın her zaman ve mekânda görülen hırslarını, zayıflıklarını, erdemlerini yansıtır. Yazar, eserlerinde kişilerin iç çatışmalarını ve bu çatışmaların davranışlarına nasıl yön verdiğini genellikle trajedinin kalıpları içinde anlatır. “Deli İbrahim”, “IV. Murat”, “Yine Bir Gülnihal” adlı tiyatroları yazarın tanınmış eserlerindendir

Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?CEVAP
A

8) Olivia ve Arthur parkta güzel bir gün geçirmektedir. Acemi bir muhafızın aralarından sınır çekmesi ilişkilerini, özgürlüklerini ve birey olma meselelerini sorgulamalarına neden olur.

Aşağıdaki tiyatro görsellerinin hangisi bu tanıtım bülteni ile örtüşmektedir?CEVAP
B

2 yorum