Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Tiyatro – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Tiyatro
TESTİN ADI:Tiyatro – 2
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tiyatro – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ERKEK: Biliyor musunuz, her yazarın bir yerde saklı bir konusu vardır. Bütün iş bulmaktır onu. Bir hamlede hem de. Onu buldu mu kurtulur ya da batar büsbütün. Benim konum da bu ışık, bu pencereydi. Öykümü bunun üstüne kurdum.

KADIN: Anladım. Siz, yazarsınız!

ERKEK: Belki de yazarım. Ama ömrümde bir satır olsun yazmadım. Yazmadığıma göre de bilinmez ki! Belki de yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük yazarı benim!

Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmıştır?CEVAP
A

2) Ahilleus: Demek sizin için zulmetmek töre?
Şeref, kılıç üşürmek ölülere?
Kıymak suçsuzlara, ağlaşanlara?
Agamemnon, bu mu yücelik Hellas için?
Nedir suçu kızların, kadınların bunda?
Denenir mi kılıcı kahramanların,
Çocukların, kadınların boynunda?
Asıl yiğitlik, o değil mi ki, insan
Uzatsın yoksullara, bahtsızlara eliyle
Kendi aşından, kendi azığından
Ve yücelsin şereflerin, en güzeliyle?
Hayır, Agamemnon, ululuk değil dediğin!
Ve bu değil şeref veren savaşlara!
Yücelmez insanoğlu bastığı yerden
Ateş yağdırarak başlara!

Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?CEVAP
D

3) Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

4) Tiyatro ve edebiyat, insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın iki farklı sanat dalıdır. Amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada kullanılan araçları, temel unsurları, mahiyetleri ve nitelikleri farklı iki sanat türü. Zira edebiyat bir anlatma / işitme sanatıdır, tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı / gösteri sanatıdır. Edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmedeki tek vasıtası dil iken tiyatronunki -dili kullanmakla birlikte- gösterme / sahnelemedir. Bu açıdan tiyatroda asıl olan dramatizasyon, edebiyatta ise dille ifadedir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) OYA — (Sol kapıdan elinde bir kitapla girerek) Bonjur…

HACI BEY — Kızım, sana beş yüz kere tembih ettim… Sabah şerifler hayrolsun demesini öğren artık. Burası Müslüman evi… Semt Sultanahmet… Pencereden başını uzatırsan bir tarafında Ayasofya’yı, öbür tarafında Sultanahmet Camiini görürsün. Bıktım bu senin züppeliğinden artık.

OYA — Dilim alışmış baba…

HACI BEY — Dilim alışmış baba… Dilin niçin “Sabah şeriflerin hayır olsun”a alışmamış da “Bonjur”a alışmış kızım? Babandan mı duydun, yoksa dedenden mi duydun? Bize Hacı Beyler diyorlar, anladın mı, Hacı Beyler… Sen Hacı Beylerin kızısın…

OYA — Ya sorma baba, o bir felâket,

HACI BEY — Bak yediği naneye. Felâket mi? Bir daha söyle bakayım.

Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Olabilir olan aynı zamanda inanılır olandır. Gerçekte olmamış bir şeyin olabilirliğine kolay kolay inanmayız. Ama gerçekten olan bir şeyin olabilirliği apaçık ortadadır. Çünkü olanaksız olsaydı gerçekte olmayacaktı. O hâlde tiyatro olabilir olana yönelmelidir.

Aşağıdaki parçalardan hangisinin dramatik örgüsü bu görüşle örtüşmez?CEVAP
E

7) Tiyatroda monolog, oyundaki bir kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç sesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir monologdur?CEVAP
A

8) Tiyatro elbette insanlığın ortak malı. Tiyatro tarihi her ulusa ortak ve zengin bir birikim sağlıyor. Ama her ulus da ona yüzyıllar boyu kendi özelliğinden katkılarda bulunmuş, bulunuyor. Tiyatro alanında yeni görünen yolların çoğu işte hep bu eski ve yeni yöresel katkılardan doğuyor.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

Yorumunu Ekle