Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Yazım Kuralları (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Yazım Kuralları
TESTİN ADI:Yazım Kuralları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yazım Kuralları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
İstanbul deyince aklıma Sait Faik gelir
Burgaz adasında kıyıda
Mavi gözlü bir çocuk büyür döne döne
Mavi gözlü bir ihtiyar balıkçı gencelir küçülür

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?CEVAP
E

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayının uygulanmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?CEVAP
D

3) (I) Karbon atomlarından oluşan elmasın atom yapısı farklıdır. (II) Kayda değer bir özelliği, sıcağı en iyi ileten madenlerden biri olması iken diğer bir özelliği dünyadaki en sert cisim olmasıdır. (III) Renksiz elmasların yanısıra yeşil, pembe, mavi, kanarya sarısı ya da siyah elmaslar da vardır. (IV) Bir elmasın tüm güzelliğinin ortaya çıkması için kesilip cilalanması gerekir. (V) Elmasın adı Yunanca “yenilmez ve yola getirilmez” anlamına gelen “adamas” sözcüğünden türemiştir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?CEVAP
C

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır?CEVAP
D

5) Hamza, dokuz on yaşlarındaydı. Çok iyi bir çocuktu. Yazın, her köy çocuğunun yaptığı gibi, yalınayak gezerdi. O yaştaki tüm köylü oğlanları gibi kurdelesiz fötr şapka takardı. Kısalmış pantolonunun paçaları, ayak bileklerinden bir karış yukarıdaydı. Alacalı mintanının esmer yüzünde ışıl ışıl, kara gözleri vardı. Hasan’la Fadiş’i görünce dişlerini göstererek güldü.

Bu parçadaki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisi ile düzeltilebilir?CEVAP
B

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?CEVAP
D

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?CEVAP
B

8) Çevremize bakıyoruz. Nereden çıktı ve yayıldı bu arapça kökenli “aynen” sözü? İnsanların duyduğu hemen her cümleyi bir zarf olan “aynen” kelimesiyle tasdik etmek kolaylarına mı geliyor? Konuşmuyor, katıldığı durumu kendiside bir cümleyle ifade edemiyor, “aynen” ile yetini veriyor. Okul çağında ki öğrencilerde de bu sözü çok duyuyorum. Artık kulakları rahatsız eden hastalık derecesindeki bu “aynen” sözü sokaklarda, şehir otobüslerinde yüksek sesle konuşanların dilinde.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır?CEVAP
E

9)
I. Haymana Platomuz İç Anadolu’dadır.
II. Atmosfer dünyayı çepeçevre kuşatmıştır.
III. O gün tarihler 3 mayısı göstermekteydi.
IV. Öyle hoş bir sesi vardı ki hepimiz keyfettik.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?CEVAP
C

10) Birleşme sırasında hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?CEVAP
D

11) (I) İstanbul tarih boyunca pekçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kent. (II) Nitekim günümüze odaklandığımız da bile farklı kültürlerden birçok insana ev sahipliği yaptığı görülüyor. (III) Ancak İstanbul’un yanlızca insanları değil başka canlı türlerini de barındırdığını hatırlamak gerekiyor. (IV) İşte Yunuslar, İstanbul’la özdeşleşmiş bu canlıların başında gelir. (V) Yunusları, özellikle eylül-ekim ve haziran-temmuz aylarında küçük gruplar hâlinde Boğaz’da yüzerken görebilirsiniz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?CEVAP
E

12)

Bu dizelerdeki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?CEVAP
A

Yorumunu Ekle