Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Zamir (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve
Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Zamir
TESTİN ADI:Zamir
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zamir Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen türde bir zamir yoktur?CEVAP
A

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?CEVAP
C

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük veya ek biçiminde zamir kullanılmamıştır?CEVAP
B

4)

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir görevinde kullanılmamıştır?CEVAP
D

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlamayı oluşturan sözcüklerin tamamı zamir görevindedir?CEVAP
C

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türdedir?CEVAP
B

7) (I) Suflör kişilikler bazen ana baba, bazen mühendis, bazen herhangi biri olup bizlere sadece birtakım alışkanlıkları fısıldarlar. (II) Bu dogmaların dışına çıkabilenler, olaylara alışılmışın dışında bakabilenler, bilimde ve sanatta yeni ufuklar açarlar. (III) Örneğin yüzyıllar boyunca insanların hepsi havada bıraktıkları cisimlerin aşağıya düştüğünü söylediler. (IV) Bu, son derece doğal ve basit bir şeydi ve elbette ki her şey aşağıya düşerdi. (V) Günün birinde Newton çıkıp bu olaya yeni bir bakış tarzı getirerek “Havada bırakılan bir cisim aşağıya mı düşmüyor yoksa dünyaya doğru mu çekiliyor?” dedi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.CEVAP
E

8)
Gevherî güzeller gitti yabana
Lale gibi çıktı o mah meydana
Bu cihana benim gibi merdane
Ne geldi ne gelir ne gelse gerek

(yaban: aile ocağından uzak olan yer, mah: ay)

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden kaçı zamir görevinde kullanılmıştır?CEVAP
A

9) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır?CEVAP
E

10)

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri zamir görevinde kullanılmıştır?CEVAP
E

11) (I) Duyuruncaya dek bastım en üstteki isimsiz zile. (II) Bu kadar kat aşağıdan zil duyulmuyordu (III) Derken arabalar geçmeye başladılar arkamdaki yoldan. (IV) Kediler, köpekler sağda solda görünür oldu. (V) Birden zilinkini bastıran cızırtılı bir ses yankılandı sabahın sessizliğinde

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek hâlinde zamir kullanılmıştır?CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yüklem görevinde kullanılmıştır?CEVAP
E

Yorumunu Ekle