Kazanım Testleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Zarf (2019-2020)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Zarf
TESTİN ADI:Zarf
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zarf Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) (I) Bir adam her gün bir sopanın uçlarına astığı testilerle dereden evine su taşırmış. (II) Ancak bu testilerden birinin yan kısmında çatlak varmış. (III) Diğeri ise kusursuzmuş. (IV) Ve her seferinde kusursuz testi adamın doldurduğu suyun tümünü eve ulaştırırmış. (V) Taşıdığı testilerden çatlak olanı ise eve yarı dolu olarak varırmış.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf yoktur?CEVAP
B

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır?CEVAP
D

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer – yön bildiren sözcük zarf göreviyle kullanılmıştır?CEVAP
B

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?CEVAP
E

5)

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?CEVAP
C

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf bir sıfatı belirtmiştir?CEVAP
A

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren sözcük zarf görevinde değildir?CEVAP
E

8) Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? Mesela bugünden itibaren elimizi vicdanımıza koymalıyız ve bu fazlaca tüketme çılgınlığından vazgeçmeliyiz. Biz “komşusu açken tok yatmayı” ayıp sayan bir terbiyeden geliyoruz. Bir milyar aç yatanın olduğu bir dünyada tıka basa yiyen içen insanın vicdanının hormonlu olduğuna inanıyoruz.

Bu metinde aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur?CEVAP
D

9)
I. Bu işi beraber halletmeliyiz.
II. Bugün bitkin görünüyorsun.
III. Olay gitgide karmaşıklaşıyor.
IV. Elbette seni de çağıracağız.
V. Misafirimiz bugün gelecek.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili zarflar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?CEVAP
B

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz grubu biçiminde bir zarf kullanılmamıştır?CEVAP
A

11) (I) Sürekli televizyon izleyen çocukların odaklanma zorluğu çektiği, durmaksızın ve düşünmeden hareket ettiği ve çabucak kafalarının karıştığı bir gerçektir. (II) Haftada 10 saat ve üzeri televizyon izlemenin zihin faaliyetini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. (III) Ayrıca televizyon seyretmek için geç saatlere kadar oturan çocukların uyku düzensizlikleri yaşadıkları gözlemlenmiştir. (IV) Kişisel gelişimcilere göre eğer evlerinde televizyon olmasaydı çocuklarımız büyük ihtimalle farklı olacaklardı. (V) Daha mutlu, daha konuşkan ve açık yürekli, daha üretken, daha rahat insanlar…

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

12) Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?CEVAP
E

Yorumunu Ekle