Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Ekonomik Faaliyetler (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Ekonomik Faaliyetler
TESTİN ADI:Ekonomik Faaliyetler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ekonomik Faaliyetler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnsanlar hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirir. İlk insanlar …….…I…..….. ve toplayıcılıkla uğraşırken, zamanla toprağı işleyerek …….…II…….… faaliyetleri ile uğraşmaya başladılar. İhtiyaçlarından fazla ürettikleri ürünleri takas yolu ile …..…III…….. yaptılar.

Metinde numaralar ile gösterilen boşluklara yazılacak kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C

2)
• Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür.
• Eğitim, sağlık, ticaret, turizm, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörlerdir.
• Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve üretim süreci gerektirmeyen tüm faaliyetlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen ekonomik faaliyet türü hangisidir?CEVAP
C

3) Doğrudan doğa üzerinde yürütülen ekonomik faaliyetlere birincil ekonomik faaliyet denilmektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?CEVAP
C

4) Aktif nüfusunun büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışan bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenebilir?CEVAP
E

5)
• Hammaddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir.
• Ticaret, sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, bu ekonomik faaliyet grubunda yer alır.
• Bilişim teknolojileri ve araştırma merkezleri bu faaliyet kapsamında yer alır.
• Doğrudan doğal ortama bağlı olarak sürdürülen, hammadde elde edilmesini sağlayan faaliyetlerdir

Aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerinden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?CEVAP
E

6)
• Hititler döneminde Anadolu’da var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.
• Selçuklular döneminde Anadolu’da kervansaraylar yaptırıldı.
• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir?CEVAP
A

7) Neolitik çağda yaşanan en köklü değişim yerleşik hayatın başlamasıdır.

Yerleşik hayatın başlamasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E

8) Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin ait olduğu ekonomik faaliyet grupları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

9) Aşağıda bir ülkenin 1980 ve 2000 yıllarında çalışan nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir.Bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

10) Üçüncül ekonomik faaliyet türünde çalışan nüfus oranı fazla olan bir ülke hakkında;
I. Gelişmişlik seviyesi düşüktür.
II. Tarımda çalışan nüfus oranı azdır.
III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir.

verilenlerden hangileri kesin söylenir?CEVAP
B

11)
• K ülkesinde çalışan nüfusun yarısından fazlası üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır.
• M ülkesinde halk geçimini birincil ekonomik faaliyetlerden sağlamaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen ülkelerin hangileri bakımından kesin olarak farklı olduğu söylenebilir?CEVAP
D

12) Aşağıda iki ülkenin nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına dağılım oranları gösterilmiştir.Bu ülkeler hangileri olabilir?CEVAP
A