Kazanım Testleri

Yorum Kuralları

Yorum alanları, fikir alış-verişi için oluşturulmuş alanlardır. Her sayfada alt kısımda bulunur; üye ve üye olmayan herkese açıktır, herhangi bir kişi sınırlaması bulunmaz.

Yapılan yorumlarda size uygun gelmeyen fikirler ile karşılaşmanız olasıdır ve bu yorumlar burada değindiğimiz kurallar çerçevesinde olduğu sürece onaylanmaktadır.

Uyulmasının zorunlu olduğu yorum kurallarına değinecek olursak:

1. Nazik Olmalısınız

Nazik, anlaşılır ve yapıcı bir dille yorum yazılmalıdır.

2. Hakaret ve Kırıcı Söz

Kimsenin hakarete uğramasına veya kırıcı bir söze maruz kalmasına müsaade edilemez. Bu kapsamdaki yorumlar konuşma özgürlüğü dışında kalır.

3. Bağlantılar ve Reklamcılık

Yorumlarda hiçbir şekilde harici sitelere bağlantı verilemez. Bağlantı içeren yorumlar kabul edilmez.

4. Yasalara Karşı Olmama

Yaptığı yorumlar ile herkes T.C. Anasayasası ve hukuk sistemi kurallarına tabidir. Devlet nezdinde talep edilecek her türlü bilgi ilgili kurumlar ile paylaşılacaktır.

Yorum kuralları dahilinde yapılan tüm yorumlar anında onay alır. Bu kuralları çiğneyen her yorum, site yöneticileri tarafından red edilecek, eğer şahsi bir şikayet söz konusu ise ilgili yorumu yapan kişinin IP ve diğer bilgileri paylaşılacaktır.

İyi niyet her zaman galip gelir.

Burak Hoca, Kazanım Testi