Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Tepkimelerde Enerji
TESTİN ADI:Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak;
I. Bir kimyasal tepkime ters çevrilirse tepkime entalpisi işaret değiştirir.
II. Entalpi hesaplamalarında referans noktası standart oluşum entalpisidir.
III. Standart şartlarda elementlerin en kararlı hâllerinin standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) C(k) + 2H2(g) → CH4(g) + 75 kJ
tepkimesi ile ilgili,
I. N.K’da 44,8 L CH4 gazı oluşması için 150 kJ’lük ısı soğurulması gerekir.
II. 0,2 mol C(k) harcanırken 15 kJ ısı açığa çıkar.
III. Tepkime ekzotermiktir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

3)
Entalpi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

4)
Tabloda verilenlere göre;
C2H6(g) + 72 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür?CEVAP
C

5) X2(g) + 2Y2(g) + 46 kJ → 2XY2(g) tepkimesine göre;
I. XY2 gazının molar oluşma ısısı 23 kJ / mol’dür.
II. 14 gram X2’nin tepkimesi sonucu 23 kJ ısı açığa çıkar.
III. XY2(g) → 12 X2(g) + Y2(g) tepkimesinin ∆H° değeri -23 kJ / mol’dür.
yargılarından hangileri doğrudur? (X:14 g/mol)CEVAP
D

6)
I. 2NaCl(s) → 2Na(k) + Cl2(g)
II. CO2(g) → CO2 (suda)
III. N2(g) + 2O2(g) → 2NO2(g)
Verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı alır?CEVAP
D

7) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermiktir?CEVAP
E

8)
Tablodaki verilenlere göre,
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)
tepkimesinin ∆H° değeri kaç kJ’dür?CEVAP
A

9) CO(g) + 1/2 O2(g) → CO2(g) + 160 kJ
tepkimesi ile ilgili,
I. Tepkime ekzotermiktir.
II. CO2(g)’in molar oluşum ısısı -160 kJ’dür.
III. 14 gram CO yeterince O2 ile yakıldığında 80 kJ ısı açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C

10)
Verilen potansiyel enerji – tepkime koordinatı grafiğine göre;
I. Tepkime endotermiktir.
II. ∆H = -20 kJ/mol’dür.
III. Tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerinkinden daha yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) 2X + 32 O2 → X2O3 + 320 kJ
tepkimesine göre 41,6 g X, yeterince O2 ile yakıldığında 128 kJ ısı açığa çıktığına göre X’in mol kütlesi kaçtır?CEVAP
B

12)Aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşirken dışarıya ısı verir?CEVAP
C