Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon bileşiğidir?CEVAP
A

2) 2-Kloro-5-metil hekzan bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi alkanlara ait değildir?CEVAP
C

4) Aynı koşullarda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?CEVAP
A

5)

Yukarıdaki bileşik için;

I. Adı 4-bromo-4-etil-6-kloro-3,6-dimetil nonandır.
II. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
III. Doymamış hidrokarbondur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

6)
I. C4H10
II. C5H12
III. C2H6
IV. C3H8

Verilen alkan bileşiklerinden hangilerinin izomeri yoktur?CEVAP
D

7)

Verilerden hangileri doymuş hidrokarbondur?CEVAP
A

8) Karbon tetraklorür bileşiği için;

I. Zehirlidir.
II. Formülü CCI4 şeklindedir.
III. Kuru temizleme işlemlerinde yağ çözücü olarak kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9)

Verilen bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10) Özel adı kloroform (CHCI3) olan bileşikle ilgili;

I. Tıpta anestezik madde olarak kullanılır.
II. Sistematik adı triklorometandır.
III. Metanın klorlanması ile elde edilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

11)

Yukarıdaki bileşik için;

I. Adı 3,3-dimetil pentandır.
II. Neo pentandır.
III. Doymuş hidrokarbondur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

12)

I. C3H6 kapalı formülüne sahip iki bileşiktir.
II. Birbirinin halka–zincir izomeridir.
III. Her iki bileşik de hidrokarbon bileşiğidir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E