Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Klasik Mantık – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Klasik Mantık
TESTİN ADI:Klasik Mantık – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Mantık – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Verilen şema içlem kaplam bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?CEVAP
E

2) Bir kavramın içlemi arttıkça kaplamı azalır; kaplamı arttıkça içlemi azalır. İçlem ve kaplam arasında ters orantı vardır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisinde içlem kaplam arasındaki ilişki doğru verilmiştir?CEVAP
B

3) Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla tümel, tekil ve tikel kavrama örnektir?CEVAP
B

4) Bozkır olmayan, çam ormanlarıyla kaplı, akarsuyun serinliğinin hissedildiği, bazı evlerin ahşaptan bazı evlerin taştan yapıldığı, her insanın yaşamak için can attığı, insanı maddi yaşamın dışında düşünmeye iten Ege’nin bu şirin ilçesinde yaşayan hiçbir canlının buradan ayrılmayı düşünmesi mümkün değildir.
Bu parçada altı çizili kavramların çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi soyut kavrama örnektir?CEVAP
C

6) Aşağıdakilerin hangisi tümel kavrama örnek oluşturur?CEVAP
C

7) Aşağıdakilerin hangisinde olumlu ve olumsuz kavramlar yanlış verilmiştir?CEVAP
D

8) Aşağıdakilerden hangisi kolektif bir kavramdır?CEVAP
E

9) Aşağıda beş tümelle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

10)
Verilen şema göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?CEVAP
B

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özgülük söz konusudur?CEVAP
A

12) Aşağıdakilerden hangisi “kedi” kavramının ilintisine örnek olamaz?CEVAP
A