Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Hareket ve Kuvvet – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Hareket ve Kuvvet
TESTİN ADI:Hareket ve Kuvvet – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hareket ve Kuvvet – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor.



Buna göre arabanın ortalama hızı kaç m/s dir?







CEVAP
C

2) İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor.

Araçlar 3 s sonra karşılaştıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir?







CEVAP
D

3) Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor.



Buna göre hareketlinin sürati ve hızı kaç m/s dir?







CEVAP
A

4)Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve 80 km/h sabit hızlarla harekete başlıyorlar.

Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur?







CEVAP
C

5) Hız ile ilgili olarak;
I. Skaler bir büyüklüktür.
II. Birimi m/s dir.
III. Türetilmiş bir büyüklüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?







CEVAP
D

6) Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar.



Buna göre araçlar kaç saniye sonra yan yana olurlar?







CEVAP
D

7) Şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar.



Akif’in hızı 5 m/s olduğuna göre Mehmet’in hızının büyüklüğü kaç m/s dir?







CEVAP
C

8) Bir hareketli yarıçapı 3 m olan şekildeki çembersel yolda A noktasından B noktasına okla belirtilen yörünge ile 3 s de gidiyor.



Buna göre hareketlinin sürati ve hızı kaç m/s dir? (π=3)







CEVAP
C

9) Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir



Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir?







CEVAP
A

10) Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla harekete geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir.



Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?







CEVAP
B

11) Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir çocuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor.



K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili,
I. Aldığı yol 60 m dir.
II. Yerdeğiştirmesi sıfırdır.
III. Ortalama sürati 10 m/s dir.

yargılarından hangisi doğrudur?







CEVAP
D

12) “Alınan yolun geçen zamana oranı ………., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ……… dir.”

Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?







CEVAP
A