Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Madde ve Özellikleri – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Madde ve Özellikleri
TESTİN ADI:Madde ve Özellikleri – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Madde ve Özellikleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ahmet bir cismin özkütlesini hesaplamak istiyor.

Buna göre Ahmet bu cismin hangi niceliklerini ölçmelidir?CEVAP
B

2) Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mX ve mY’dir.Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3)CEVAP
C

3) İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyorBuna göre sıvının özkütlesi kaç g/cm3 tür?CEVAP
E

4) Özkütle ile ilgili;
I. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz.
II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar.
III. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır.Buna göre cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür?CEVAP
A

6) Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor.Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur?(π = 3)CEVAP
C

7) X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir.Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların kütleleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

8) Sıvı ile tamamen dolu Y taşırma kabına sıvıda erimeyen V hacimli cisim yavaşça bırakılıyor.Buna göre,
I. Y kabındaki sıvı hacmi azalır.
II. X kabında V hacminde sıvı birikir.
III. Y kabının toplam kütlesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Sanayide ve teknolojide maddenin;
I. Özkütle
II. Çözünürlük
III. Hâl değişimi

özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma işlemleri yapılabilir?CEVAP
E

10) Kütleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacimli K, L, M cisimlerinden K’nın özkütlesi 1 g/cm3 olduğuna göre L ve M cisimlerinin özkütleleri kaç g/cm3 tür?CEVAP
A

11) Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir.Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir?CEVAP
D

12) Özkütlesi 4 g/cm3 olan metalden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g’dır.

Buna göre küpün bir kenarı kaç cm’dir?CEVAP
C