Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Türler Arası Etkileşim
TESTİN ADI:Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) NaCl bileşiğinin iyon örgü yapısı şekilde gösterilmiştir.Bu bileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2)

X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr atomları için tablodaki bilgiler verilmiştir.
Buna göre;
I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur.

III. Z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

3) Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur?CEVAP
D

4) Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir.Buna göre a, b ve c yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

5) Sodyum iyonu ile sülfat iyonundan oluşan bileşik formülünde toplam kaç tane atom bulunur?CEVAP
C

6) Katman elektron dizilimi
X ) ) )
2 8 2

şeklinde olan X atomu ile ilgili;
I. 16S ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez

III. 11Na ile bileşik oluşturamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

7) Elif, 4Be, 7N, 10Ne ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır.Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını doğru yazmıştır?CEVAP
D

8) Al3+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9)

Yukarıdaki tabloda bazı katyon ve anyonlar ile bunların oluşturdukları bileşiklerin formülleri verilmiştir.

Buna göre I, II ve III ile gösterilen boşluklara hangi bileşik formülleri yazılmalıdır?CEVAP
C

10) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir?CEVAP
B

11) Kalay (II) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bileşiğin formülü K3Y’dir.

Buna göre bu bileşik için;
I. İyonik bağ içerir.
II. Elektron alışverişi sonucu oluşur.
III. İçerdiği K+ ve Y3- iyonlarının elektron sayıları eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
C

Yorumunu Ekle